Miksi työnohjausta?

Työnohjauksella on mahdollista laajentaa työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden kehittymistä. Työnohjaus on oman työn ja työroolin tutkimista, arviointia ja kehittämistä, sekä moniäänisyyden kuulemista. Työnohjauksessa keskiössä ovat ohjattavien kysymykset, kokemukset ja tunteet, ja ennen kaikkea niiden tulkitseminen ja jäsentäminen. Koulutetun ohjaajan avulla käydään avointa ja luottamuksellista keskustelua työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista.

Työnohjaus vahvistaa organisaation taitoa toimia muutostilanteissa ja –haasteissa. Ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä missä ollaan ja mihin halutaan edetä.

Työnohjauksella on positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen. Hyvä työssäjaksaminen on tuottavuuden perusedellytys. Työnohjauksella voidaan lisätä työmotivaatiota, ehkäistä työuupumusta ja vähentää sairauspoissaoloja.

Matkan varrella kertynyttä asiakaspalautetta:

Kiitos virkistävästä ja vireyttävästä työnohjauksesta! Lähdin mukaan työnohjaukseen ajatuksella, että saisin kadonneen varmuuden tunteen takaisin työhön. Tunsin olevani hukassa vuoden poissaolon jälkeen työstäni, oma tuttu työminä oli poissa.

Työnohjauksen ansiosta sain takaisin kaivatun varmuuden ja ymmärryksen työn tekemiseen syvällisten pohdintojen ja itseni tutkimisen jälkeen. Eli toisin sanoen sain juuri takaisin sen mitä lähdinkin alun perin hakemaankin, varmuus palasi työhöni ja sen myötä työnilo. Työnantajan panostus tähän ei mennyt siis hukkaan.

Kiitos sinulle, kun avasit ohjailevien kysymysten kautta minua pohtimaan asioita uusistakin näkökulmista ja näin pääsin ilmeisesti ongelmien päälle ja yli. Olet helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija.

Marjo

Osallistuminen oli antoisaa. Keskustelu eteni asiasta toiseen Niinan poimiessa avainsanoja keskustelusta. Siten tuli mietittyä työtä ja sen tekemistä tarkemmin. Ääneen sanottuna ja toisen kanssa asioista keskustellessa, asiat selkiytyvät ja joissain tilanteissa ikään kuin ”loksahtaa kohdilleen”. Tai ainakin jäävät mielen taustalle työstymään. Suosittelen osallistumista, vaikka ei erityisempää tarvetta omasta mielestä juuri nyt olisikaan.  

– Raija –
Theme: Overlay by Kaira