Muut palvelut

Työnohjauksen lisäksi Polku tarjoaa muita hyvinvointipalveluita yksilö- ja ryhmätasolla tapahtuvat arjen toiminnan edistämiseksi. 

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu yksityishenkilöille, mutta se soveltuu myös kouluihin. Nepsyvalmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä. 

Työelämän sektorilla työyhteisön toimintaa edistävät dialogiset verkostopalaverit on tarkoitettu kunta-alalle ja yksityisille yrityksille.

Theme: Overlay by Kaira