Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jolle määritellään työyhteisöä tukeva tavoite. Kestäviin tuloksiin pääseminen edellyttää säännöllisiä tapaamisia ja sitoutumista.

Työnohjausta voidaan järjestää joko yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle, työpaikan tarpeiden mukaan. Työnohjaus sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa kaikkia yhdistävät tekijät ovat työ ja työyhteisö.

Tarjolla on yksilö- ja ryhmätyönohjausta sekä tilannetyönohjausta.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa ohjattava pystyy itse määrittelemään omat tavoitteensa työskentelylle. Työnohjaaja haastaa yksilöä omissa ajattelumalleissaan ja pyrkii herättelemään ohjattavan omaa toimijuuttaan ja hallintaa omista tunteistaan. Myös esimiehille voi suositella yksilötyönohjausta omaan jaksamiseen, uusien näkökulmien löytämiseen ja oman työnsä kehittämiseen. Luottamuksellinen keskustelu antaa mahdollisuuden uusien näkökulmien syntymiselle.

Ryhmätyönohjaukset

Ryhmätyönohjauksessa työnohjaajan tehtävänä on saada työyhteisön työntekijät keskustelemaan avoimesti asioista ja tunteista, joita työ heissä herättää. Tässä prosessissa kehittyvät ryhmän vuorovaikutustaidot ja moniäänisyys avartaa ohjattavien katsantokantoja. Ryhmätyönohjauksessa voidaan saavuttaa onnistumisen tunnetta ja lisätä työssä jaksamista.

Tilannetyönohjaus

Tilannetyönohjauksen prosessi on lyhytkestoisempi ja toteutus tiiviimmin. Sillä tarkoitetaan lyhyempää prosessia, jolloin käsittelyssä ovat ajankohtaiset ja vaikeat kokemukset ja kysymykset. Tilannetyönohjauksessa voi olla koko työyhteisö, yksittäinen työntekijä tai esimies.

Hinnasto:

PalveluKestoHinta
Ryhmä­­työn­ohjaus (3–8 hlöä)90 min210 e + alv
Yksilö­työn­ohjaus60 min98 e + alv
Yksilö­työn­ohjaus ­esihenkilölle60 min98 e + alv
Puhelin­työn­ohjaus60 min98 e + alv
Matkakustannukset maksetaan toteutuneiden kilometrien tai sovittujen kustannusten mukaan (matkakulut 0,46 €/km).

Hinnasto on voimassa 31.12.2022 asti.

Theme: Overlay by Kaira