Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatriset valmennukset eli nepsyvalmennukset

Nepsyvalmennukset yksityisille henkilöille, mutta myös kunta-alalle kouluihin. Pyritään asiakkaan ymmärrykseen omasta nepsy-diagnoosista ja omista toimintatavoista. Nepsy-valmennus toteutuu jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisellä tavalla. Yleensä asiakkaan oma lähiverkosto on tiiviisti mukana valmennusprosessissa edistymisen tukena.

Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä. Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, soveltuu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi AD-HD, autismin kirjon erityispiirteitä tai Touretten oireyhtymä, sekä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret sekä aikuiset.

Haasteet voivat liittyä esimerkiksi itsenäisen arjen hallintaan ja toiminnanohjaukseen, opiskeluun ja työssäkäyntiin tai vaikkapa sosiaalisiin tilanteisiin. Tällöin voi ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta olla suuri apu sitä tarvitsevalle. 

Hinnasto:

Nepsy­valmen­nus45 min60 € (sis. alv)
Nepsy­valmen­nus60 min70 € (sis. alv)
Theme: Overlay by Kaira