Mitä työnohjaus on?

Usein kuulen kysymyksen, että mitä minä työnohjaajana teen? Työnohjauksen termi saattaa harhaanjohtaa, eikä työnohjauksessa ole kyse ohjattavan varsinaisten työtehtävien ohjauksesta. Työnohjauksessa sen sijaan koulutetun työnohjaajan avulla jäsennetään luottamuksellisesti omaa työtä ja tuetaan työhyvinvointia. Työnohjaus tapahtuu kahdestaan työnohjaajan kanssa (yksilötyönohjaus) tai yhdessä työyhteisön kanssa (ryhmätyönohjaus).

Oman työn kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Työnohjauksella tuetaan ihmisen työhyvinvointia. Työnohjaus tuo hyvinvointia koko työyhteisölle. Monissa tutkimuksissa on todettu, että hyvässä ja toimivassa työyhteisössä voidaan hyvin. Tällaiseen työpaikkaan sitoudutaan paremmin ja myös sairauspoissaoloja on vähemmän. Ja kun työyhteisö voi hyvin, saadaan yhdessä enemmän ja parempaa aikaan.

Työnohjauksen avulla voi miettiä oman työn tekemisen tapoja, omaa työroolia ja laajentaa omia tapoja ajatella asioita. Työnohjauksessa omaan työhön liittyvät kysymykset, tunteet ja kokemukset, ovat yhdessä jäsentämiseen ja tulkitsemisen kohteena. Työhön liittyvien asioiden tarkastelussa pyritään löytämään tarkoituksenmukaisia, uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Työnohjauksen tarkoitus onkin tukea asiakkaiden perustehtävien toteutumista työpaikoilla, tukea asiakkaan toimijuuden kehittymistä ja työniloa. Työnohjaus tähtää siis kokonaisvaltaiseen työn tekemisen kehittämiseen.

Työnohjauksessa saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja usein asiakas voimaantuu, saatuaan uusia näkökulmia ja löydettyään omia voimavarojaan.

Tutustu palveluihini osoitteessa www.tmipolku.fi