Avainsana: Polku

Painaako taakka niskaa?

Painaako taakka niskaa?

Työnohjaus keventää olotilaa.

Joskus olen kuullut sanottavan, että ihminen saa kannettavakseen vain sen verran kuin hän pystyy kantamaan. Onkohan tämä asia näin? Vieläpä kansakunnassamme on elänyt myytti, että ainakin yksin on pärjättävä, ettei vaan heikkouttaan paljastaisi. Itse olen ainakin kokenut niin, että kenenkään ei tarvitse asioita yksin kantaa, vaan aina on mahdollisuus saada asioihin apua. Asiaan kuin asiaan. On helpottavaa, kun asioita voi jakaa jonkun kanssa, saa kannustusta ja myötätuntoa. Mielestäni avun hakeminen osoittaa ihmisestä sen, että haluaa mennä asioissa eteenpäin, haluaa kehittyä.

Työnohjauksessa on mahdollisuus keventää työn tuomaa painetta, ja käydä keskustelua työn tuomista ajatuksista ja tunteista. Ohjattavalla on mahdollisuus nähdä asioita uusin silmin. Mahdollisuus on myös voimaantumiseen, jolloin ihminen saa omiin voimavaroihinsa täydennystä ja näkee ehkä itsensäkin uudessa, toisenlaisessa valossa. Joskus on vain saatava peili, että kykenee löytämään omat vahvuutensa, kykynsä ja kehittämiskohteensa. Työnohjauksen avulla omaa ammatillista identiteettiä on mahdollista vahvistaa, mutta myös lisätä ymmärrystä asioita, ihmisiä ja ilmiöitä kohtaan. Myös itseään voi oppia ymmärtämään paremmin.

Mitä työnohjaus on?

Usein kuulen kysymyksen, että mitä minä työnohjaajana teen? Työnohjauksen termi saattaa harhaanjohtaa, eikä työnohjauksessa ole kyse ohjattavan varsinaisten työtehtävien ohjauksesta. Työnohjauksessa sen sijaan koulutetun työnohjaajan avulla jäsennetään luottamuksellisesti omaa työtä ja tuetaan työhyvinvointia. Työnohjaus tapahtuu kahdestaan työnohjaajan kanssa (yksilötyönohjaus) tai yhdessä työyhteisön kanssa (ryhmätyönohjaus).

Oman työn kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Työnohjauksella tuetaan ihmisen työhyvinvointia. Työnohjaus tuo hyvinvointia koko työyhteisölle. Monissa tutkimuksissa on todettu, että hyvässä ja toimivassa työyhteisössä voidaan hyvin. Tällaiseen työpaikkaan sitoudutaan paremmin ja myös sairauspoissaoloja on vähemmän. Ja kun työyhteisö voi hyvin, saadaan yhdessä enemmän ja parempaa aikaan.

Työnohjauksen avulla voi miettiä oman työn tekemisen tapoja, omaa työroolia ja laajentaa omia tapoja ajatella asioita. Työnohjauksessa omaan työhön liittyvät kysymykset, tunteet ja kokemukset, ovat yhdessä jäsentämiseen ja tulkitsemisen kohteena. Työhön liittyvien asioiden tarkastelussa pyritään löytämään tarkoituksenmukaisia, uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Työnohjauksen tarkoitus onkin tukea asiakkaiden perustehtävien toteutumista työpaikoilla, tukea asiakkaan toimijuuden kehittymistä ja työniloa. Työnohjaus tähtää siis kokonaisvaltaiseen työn tekemisen kehittämiseen.

Työnohjauksessa saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja usein asiakas voimaantuu, saatuaan uusia näkökulmia ja löydettyään omia voimavarojaan.

Tutustu palveluihini osoitteessa www.tmipolku.fi

Polkuni yrittäjäksi ja työnohjaajaksi

Polkuni yrittäjäksi ja työnohjaajaksi

Olen Työnohjaus- ja hyvinvointipalvelujen yrittäjä Niina Tikkanen, voimavarakeskeinen työnohjaaja. Minun juureni sijaitsevat Länsi-Lapissa, Kolarissa. Rovaniemellä ja ulkomailla vietettyjen opiskeluvuosien jälkeen kotipaikkakuntani on ollut Itä-Lapissa Kemijärvellä, jossa asustelen perheeni kanssa.

Lappilaisena ihmisenä luonnonläheisyys on minulle tärkeää. Eri vuodenajat vievät luontoon liikkumaan kävellen, pyöräillen, hiihtäen, lumikenkäillen ja marjastaen. Luonto antaa voimaa ja rauhoittaa. Luonto toimii myös hyvänä inspiraation lähteenä. Perhekeskeisenä ihmisenä lasten ja mieheni kanssa vietetty aika on tuonut ikimuistoisia kokemuksia luonnon helmassa, tuntureilla, vaaroilla, soilla ja järvillä.

Yli 15 vuotta olen toiminut erilaisissa kasvatusalan tehtävissä, luokanopettajana, erityisopettajana ja kuvataiteen aineenopettajana. Koulutus on ollut paitsi työni myös elämäni, sillä koko ajan veri on vetänyt kouluttautumaan lisää. Itsensä kehittäminen on ollut elämäni kantava teema. Työn ohessa olen opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja verkostokonsultiksi. Viimeisin koulutukseni on työnohjaajan koulutus.

Kiinnostukseni ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ihmisten erilaisuuteen ja yhteisöllisyyteen, ajoi minut opiskelemaan työnohjausta. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja ihmisyydestä sekä ihmisten auttamisesta. Nyt voin auttaa myös aikuisia ihmisiä työelämän pyörteissä ja se on minulle merkityksellistä. Ihmisten hyvinvointi töissä on tärkeä asia niin yksilöille kuin koko työyhteisöille. Omat kokemukseni uupumisesta voin nyt käyttää toisten ihmisten hyväksi. Olen elävä esimerkki siitä, että vaikeistakin ajoista voi selvitä ja päästä eteenpäin.

Koulutukseni ja kokemukseni on nyt käytettävissä työhyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilöille kuin ryhmillekin. Olen moniammatillinen työnohjaaja, jolloin voin ohjata ketä vain, alasta riippumatta. Dialogisten lähestymistapojen ja reflektiivisyyden avulla pystyn tukemaan arvostavasti työntekijöitä ja vahvistamaan koko työyhteisön toimijuutta. Ihmisenä olen positiivisen asenteen omaava, empaattinen, läsnä oleva ja hyvä kuuntelija.

Tervetuloa kanssani voimaannuttavalle polulle!

Omalla työnohjaajan polulla
Työnohjaajan polulla, lumiliukusuksilla järvellä.

Theme: Overlay by Kaira